• Environmentální akce 2024/2025

    • Environmentální akce na školní rok 2024/2025 budeme zveřejňovat postupně od září 2024.

    • Environmentální akce 2023/2024

    • Přines knihu, vysaď strom

    • Projekt Přines knihu, vysaď strom – druhý život dětské knihy přinese nejen radost těm, co si ji koupí, ale i radost z podpory výsadby stromu ve městě. Děti městu věnují nejcennější dar – strom, který poroste před jejich očima. Dětem a pedagogům také nabídneme přednášky s environmentální tématikou. Předají svou činností vzkaz o tom, že chtějí o své město pečovat. 

      

     Cíle projektu: Trvalou a intenzivní snahou a úsilím zvyšovat edukací mládeže v péči o městskou krajinu, krajinu regionu a strom v krajině. 

      

     Časový harmonogram: 

     - LEDEN - ÚNOR 2024 - sběr dětských knih na vaší škole

     - BŘEZEN - 4. - 7. 3. 2024 - svoz knih na DDM Krasohled - připomeneme se, popřípadě přijedeme

     - BŘEZEN 2024 - 19. 3. - 21. 3. Projekt Přines knihu, vysaď strom na DDM Krasohled Zábřeh

           - dopoledne příchod tříd na DDM Krasohled 

           - uvítání od 8.00 hod. 

                - burza knih - platba

           - výtvarná dílna - strom nebo záložka, - platba dítě á/20 Kč 

           - prohlídka výstavy Vladimíra Rimbaly – Dětská knižní ilustrace  - zdarma

                - odchod na objednanou přednášku 1., 2., 3., 4., - platba dítě á/20 Kč

           - přednáška č. 5: Mgr. Karla Rulíková, Sluňákov, Olomouc - zdarma pro pedagogy - Učíme se

                   v zahradě středa 20. 3. v 16.00 hod.  

                 - rozloučení 

     - DUBEN 2024 - výsadba stromu se zastupiteli města

     Přednášky (objednat – časy 8:00, 10:00, 11:00)

     1. Eva Nevrlá – Hmyzí Hrdinové - 19., 20., 21. 3. 2024 - pro žáky MŠ a 1. třídy 
     2. Jiří Kvíčala, DiS. – Krása stromu - 19., 20., 21. 3. 2024 - pro žáky 1. a 2. stupně 
     3. RNDr. Jiří Šafář – Návrat bobrů do krajiny - 19., 20., 21. 3. 2024 - pro žáky 1. a 2. stupně 

                                         – Netopýři – tajemní vládci oblohy - 19., 20., 21. 3. 2024 - pro žáky 1. a 2. stupně 

     1. Ing. Václav Hořčic – Včelí žihadlo v akci - 19., 20., 21. 3. 2024 – pro žáky pro žáky 1. a 2. stupně 
     2. Mgr. Karla Rulíková, Sluňákov, Olomouc – Učíme se v zahradě - 20. 3. v 16.00 hod.  

     Cíle projektu - pro školy: 

     - zúčastnit se regionálního vzdělávacího programu, který propojí nejen obce, školy a pedagogy v regionu, ale posílí  vazby mezi školami, zřizovatelem a dětmi základních škola a gymnázia 

     - plánovanými přednáškami zvýšit edukaci v environmentální výchově, která bezesporu chybí 

     - prohlubovat znalosti o stromech a jejich rozmnožování 

     - prohlubovat znalosti o ovocných stromech a péči o ně 

     - prohlubovat znalosti a vztahu ke krajině, ve které žijeme 

     - posílit povědomí o důležitosti hmyzu v krajině, městě, naučit péči o něj, anulovat fobie z hmyzu 

      

       Cíle projektu pro DDM Krasohled: 

     - zviditelnit DDM Krasohled a jeho činnost pro školy a pro veřejnost,  to i ve smyslu rozšíření zájmových útvarů o environmentální výchovu - myslivost, chovatelský kroužek, pěstitelský kroužek, turistický kroužek – výchova a vztah ke krajině – vytvořit/zajistit nové externí prostory i pro veřejnou službu subjektům z oboru (Zahrádkáři Zábřeh, Myslivci aj.), 

     - představit DDM Krasohled jako organizátora smysluplných vzdělávacích akcí se vztahem k městu, městské krajině, se zájmem dětí a mládeže  o rodné město i kraj a podporovat v tomto směru individuální rozvoj jedince 

     - propojení a interdisciplinární přístup mezi obory směřující k trvale udržitelnému rozvoji 

     - výstup z akce – podklady pro město a radu na podporu DDM ve městě a podporu akcí environmentálně zaměřených 

      

      Cíle projektu pro město Zábřeh: 

     - výchova mládeže k péči o město, ke zdravému přístupu a vztahu k přírodě, krajině a městské zeleni přinesením  knihy, přímým kontaktem dětí s odborníky, účastí na přednáškách, přímou účastí na výsadbě stromu 

     - účast spolu s žáky na výsadbě stromu získaného z výtěžku akce – akce Děti městu se zastupiteli města

      

     Veškeré info, idea projektu, objednávky přednášek:

     Mgr. Ivana Mertová Pobucká, pedagog volného času, tel. 777 364 603

     Věříme, že tímto projektem pomůžeme společně s vámi dětem přemýšlet nad místem, kde žijí.

     To je i cílem tohoto projektu.

     Děkujeme za podporu a pomoc.

      

    • Ekostezka

    • Ekostezka pro MŠ a ZŠ proběhne ve dnech 5. - 6. 6. 2024. 

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě