• Již desátým rokem probíhá spolupráce se spolkem Moderní škola Severovýchod, z. s., který byl založen na naší škole v roce 2013, jeho předsedkyní je nově paní Mgr. Lenka Weichslová. Která byla zvolena v září r. 2023. Podnětem k jeho založení byla snaha o posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny, snaha o aktivnější zapojení rodičů do dění ve škole a mimo jiné možnost získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí.

   Spolek Moderní škola Severovýchod, z. s. v loňském školním roce (2022/2023) uhradil odměny žákům prvních a devátých tříd ve výši 4075 Kč, přispěl na exkurze a divadlo částkou 1925 Kč. Zaplatil důležité programy primární prevence za 14 000 Kč. Na vánoční dílny přispěl dětem částkou 8340 Kč. Také zajistil společně s pedagogy volného času z Domu dětí a mládeže Krasohled mikulášskou nadílku, kde se podílel na zakoupení sladkostí pro žáky ve výši 1674Kč. Ani na Den dětí spolek nezapomněl, žáci dostali sladkosti za 2098 Kč.  Do soutěží, které se ve škole pořádaly spolek přispěl částkou 1 951 Kč a drobnými reklamními předměty naší školy nebo od pojišťoven, firem, i fyzických osob.

   • Vážení rodiče,

    v roce 2013 byl na naší škole založen spolek MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, z. s..

    Důvod vzniku spolku:

    • zapojení rodičů do dění ve škole
    • získávání sponzorských příspěvků zlepšujících podmínky i způsob výuky dětí
    • posílení vzájemné spolupráce školy a rodiny

    Ze spolku se hradí:

    • 50% příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo, exkurze atd.)
    • pořízení odměn do soutěží
    • odměny za mimořádné výkony žáků (sportovní, prospěchové atd.)
    • věnování upomínkových předmětů při nástupu i ukončení povinné školní docházky

    Roční příspěvek byl stanoven ve výši 200,- Kč na žáka, v případě sourozenců platí

                                                        2. dítě 175,- Kč a 3. a další dítě 100,- Kč.

    Platbu je možno provádět dvěma způsoby:

    • ve třídě – třídnímu učiteli nebo
    • bankovním převodem na účet: 3437289349/0800 (zpráva pro příjemce=jméno a příjmení dítěte, třída)

    Variabilní symbol je dítěti přidělen a bude předán třídními učiteli.

    Platbu převodem prosím proveďte nejpozději k 31. 9. 2023, během října dojde ke změně banky.

    Více se o spolku a jeho činnosti můžete dozvědět na stránkách školy  www.zssvzabreh.cz.

    Dne 14. 9. 2023 bude v průběhu třídních schůzek probíhat volba nového předsedy spolku a budete informováni o hospodaření spolku za školní rok 2022/2023.

    Těšíme se na podporu i spolupráci.

     

                                                                                                                                 

     

    Mgr. Lucie Sittová

    MODERNÍ ŠKOLA SEVEROVÝCHOD, Z.S.

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě