• Školní poradenské pracoviště

   •  

    Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

    ŠPP úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a Mohelnici, Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku, v Mohelnici a Olomouci a se Střediskem výchovné péče – Dobrá vyhlídka v Šumperku. 

     

    Členové školního poradenského pracoviště:

    Mgr. Jaroslav Vít – ředitel školy                                                             vit.jaroslav@zssvzabreh.cz

    Mgr. Tereza Krobotová - školní metodik prevence                                krobotova.tereza@zssvzabreh.cz

    Mgr. Marie Portešová – výchovný poradce                                           portesova.marie@zssvzabreh.cz

    Mgr. Eva Košťálová – speciální pedagog                                              kostalova.eva@zssvzabreh.cz

     

    => konzultace možná po předchozím emailu nebo telefonicky 583 416 561

         8:00 - 14:00

     

    Cíle školního poradenského pracoviště:

    • Odbornou podporu při vzdělávání žáků/dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), včetně žáků/dětí z jiného kulturního prostředí a žáků/dětí se sociálním znevýhodněním.
    • Péči o žáky/děti se speciálními vzdělávacími potřebami (jedná se o žáky školy, kteří mají potíže při výchově a vzdělávání- potíže spojené s řečovou vadou, specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, zdravotním znevýhodněním či sociálním znevýhodněním; žáky nadané).
    • Sledování vývoje speciálních vzdělávacích potřeb žáků, provádění diagnostiky výukových a výchovných obtíží, specifických poruch učení a poruch chování, diagnostiky intelektových schopností, osobnostních charakteristik.
    • Prevenci školní neúspěšnosti.
    • Průběžnou a dlouhodobou péči o žáky/děti s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro snižování míry obtíží žáků/dětí.
    • Primární prevenci sociálně patologických jevů.
    • Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
    • Komplexní kariérové poradenství.
    • Metodickou podporu učitelům.
  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě