• GDPR

   • OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     

    Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk je příspěvková organizace zřizovaná městem Zábřeh, jejíž hlavní působností je základní a zájmové vzdělávání žáků (účastníků zájmových útvarů).  V rámci této působnosti zpracováváme jako správce osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), a to primárně na základě právní povinnosti vyplývající ze školského zákona 561/2004 Sb. (za účelem zápisu k základnímu vzdělávání, zajištění základního vzdělávání, zájmového vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času - DDM). Forma zpracování osobních údajů v naší organizaci je uvedena v elektronické podobě na webu organizace pod odkazem GDPR v souboru „Záznamy o činnostech - zpracování pro ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh“ a v listinné podobě k nahlédnutí na recepci organizace. Jsou zde poskytnuty informace o účelu zpracování osobních údajů (OÚ) a právním základu pro zpracování (př. paragraf a zákon, popřípadě souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

     

    Každý subjekt údajů (SÚ) má dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 právo na:

    1. přístup k osobním údajům (čl. 15)
    2. opravu osobních údajů (čl. 16)
    3. výmaz osobních údajů / právo být zapomenut (čl. 17)
    4. omezení zpracování osobních údajů (čl. 18)
    5. vznešení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21)
    6. přenositelnost údajů (čl. 20)
    7. odvolání souhlasu, přičemž není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním (čl. 7)
    8. podat stížnost u dozorového úřadu, t. j. Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77)

     

    Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (DS), ID DS: 6rr9x9e, e-mailem na adrese: 4zszabreh@zssvzabreh.cz nebo poštou na adrese:  Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk.

    Jmenovaným pověřencem pro organizaci je: Ing. Jana Chudobová Vojtková, tel.: 583 468 165,   

                                                                                e-mail: jana.chudobova@muzabreh.cz

     

    Informace  o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných příspěvkovou organizací Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), bude zveřejněna vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.)

     

     

                                                                                                         Mgr. Markéta Bahounková Bartášková, v. r.

    Zábřeh 2. 7. 2020                                                                                             ředitelka organizace                                           

     

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě