• Stejně jako dětská hračka krasohled chce i DDM Krasohled Zábřeh nabídnout všem účastníkům zájmového vzdělávání, především pak dětem, činnost barevnou, veselou, přitažlivou, plnou různých variant, překvapení, tajemství a možností. Činnost, která bude směřovat k výchově kreativního člověka s aktivním přístupem k životu.

     

    Klíčové kompetence (základní schopnosti) rozvíjíme:

    Kreativním přístupem účastníků a vedoucích zájmového vzdělávání

    Radostí z prožitku a výsledků práce, podporou rozvoje a růstu každého jedince

    Aktivním přístupem každého jednotlivce

    Spontánní činností

    Ohleduplností, ochotou a otevřeností ke všem dětem, mládeži, dospělým, handicapovaným, ke všem národnostem a lidem různého přesvědčení apod.

    Hrou – využití hry jako výchovného a vzdělávacího prostředku

    Lidským a respektujícím přístupem k sobě navzájem

    Empatií – vcítění se do potřeb, stavů a zájmů druhých

    Dovedností – k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

     

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě