• Výchovný poradce

   •  

    Výchovný poradce:     Mgr. Marie Portešová

     

    Kontakt: portesova.marie@zssvzabreh.cz, 603 359 365

    Konzultační hodiny:   pro školní rok 2023/2024 -  ponděl 9:55 - 11:30 v učebně 99 (kabinet fyziky)          

    Pro rodiče i žáky i v odpoledních hodinách po předchozí osobní či telefonické domluvě

     

    Práce výchovného poradce

    Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

    - Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Šumperk, Speciálními pedagogickými centry (Šumperk a Olomouc), středisky výchovné péče, oddělením sociálně právní ochrany dětí – OSPOD (dle bydliště žáků), s Policíí ČR a dalšími orgány a institucemi.

    - Vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků, žáků s doporučeným asistentem pedagoga a žáků s vývojovými poruchami učení a chování, nově žáků se speciálně vzdělávacími potřebami - s podpůrnými opatřeními (koordinátor pro spolupráci s PPP a SPC).

    - Organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků (výchovné komise).

    - Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

     

    Metodická a informační činnost a další specifické oblasti

    - Podílí se na organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí a projektových dnů k prevenci rizikového chování.

    - Informuje učitele, rodiče a žáky o činnostech zařízení výchovného poradenství a o možnostech jejich využití.

    - Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky.

     

    Školská poradenská zařízení:

    PPP a SPC Šumperk      

    SPC Šumperk

    SPC Mohelnice   

     

    Krizová linka pro rodiče - propagace.pdf

    Přehled kontaktů odborné péče.pdf

    Co dělat když...pdf

  • Kontakty

   • Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
   • Číslo datové schránky: 6rr9x9e
   • 583 416 561
   • Severovýchod 484/26
    Zábřeh
    78901 Zábřeh
    Czech Republic
   • Tel. kanceláře školy: 583 416 561
   • Mob. kanceláře školy: 736 157 613
   • Mob. družiny: 604 977 566
   • Mob. vedoucí DDM Krasohled: 770 192 728
   • Tel.školní jídelna: 583 415 089
   • Schránka důvěry: schranka.duvery@zssvzabreh.cz
   • Podatelna: úřední hodiny od 6:30 do 15:00 (v pracovních dnech)
 • Odkazy na sociální sítě